Τηλ. Επικοινωνίας:210 700 7194
Ώρες Λειτουργίας:10:00 - 18:00
Τηλ. Επικοινωνίας:210 700 7194
Ώρες Λειτουργίας:10:00 - 18:00

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Study Net καλούμενη αφεξής ‘study-net.gr’, με διαδικτυακό ιστότοπο (https:// https://study-net.gr) και δραστηριότητα “ Εκπόνηση Διπλωματικών και Προπτυχιακών Εργασιών” προσφέρει υπηρεσίες με τους κάτωθι όρους χρήσης.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε καθώς και να κατανοήσετε τους όρους χρήσης & περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδο και περιήγηση σας στον διαδικτυακό ιστότοπο (https://study-net.gr). Αν δεν συμφωνείτε παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Η study-net.gr έχει το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης της, το υλικό της ιστοσελίδας καθώς και τις τιμές των προϊόντων χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές και βελτιώσεις των υπηρεσιών.

Η study-net.gr βελτιώνει συνεχώς και ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Για λόγους όγκου πληροφοριών του Διαδικτύου και άλλων φυσικών λόγων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα που αφορά σε ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη.
Η study-net.gr αποποιείται των ευθυνών για οποιαδήποτε τεχνική διαδικασία που αφορά την αποθήκευση στοιχείων, ταχύτητας εκτέλεσης ενεργειών ή άλλων ηλεκτρονικών εντολών.
Η εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή περιήγηση των χρηστών – επισκεπτών στο διαδικτυακό της ιστότοπο με την χρήση του πιστοποιητικού ασφαλείας SSL. Δεν εγγυάται για προγράμματα ή ιούς που μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες στον υπολογιστή του χρήστη – επισκέπτη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Όταν επισκέπτεστε ή περιηγείστε την ιστοσελίδα θα σας ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας όπως:

• Το όνομα σας
• Το τηλέφωνο σας
• Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
• Η σχολή φοίτησής σας
• Η εργασία σας
Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν στο αρχείο με απόλυτη εχεμύθεια. Η καταχώρηση και αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων (email, τηλέφωνο, κ.α.) συναινεί αυτόματα στην αποδοχή των παραπάνω Όρων Χρήσης που διέπουν την ιστοσελίδα study-net.gr .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συλλέγει, να κατέχει και να χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 2018 και τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (Reg EU 2016/679) (GDPR).
Η εταιρία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς του GDPR ενώ αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
Ο διαχειριστής είναι ο επεξεργαστής δεδομένων για τους σκοπούς του GDPR σε σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα πελάτη που μοιράζονται μαζί του και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ρόλο του επεξεργαστή δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται, κατέχονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών, επεξεργασίας παραγγελιών σε όλα τα στάδια και επικοινωνίες που έχουν γίνει δεκτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του www. study-net.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση , έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας study-net.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

O πελάτης επομένως αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, είναι ανά πάσα στιγμή κατοχυρωμένα από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Η χρήση αυτών επιτρέπεται μόνο με ρητή εξουσιοδότηση από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Η χρήση οποιουδήποτε δοκιμίου για εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό δεν επιτρέπεται καθώς ορίζεται από τον νόμο 2121/93. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται από την εταιρία μας προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς ή προσωπικούς σκοπούς. Η οικειοποίηση των εργασιών μας δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση την περίπτωση παραπομπής. Η study-net αποποιείται πάσης νομικής ευθύνης για το περιεχόμενο του παρόντος μηνύματος καθώς οι απόψεις που διατυπώνονται δεν αποτελούν απαραίτητα απόψεις της εταιρίας. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή, διανομή ή πάσης φύσεως χρήση του περιεχομένου του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται σε μή προοριζόμενους παραλήπτες.

Πολιτική χρήσης δοκιμίων – ερευνών

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συγγραφή ερευνών και δοκιμίων για τους εκάστοτε πελάτες της. Καθώς ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία, τα δοκίμια αυτά δεν προορίζονται για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο 2121/93. Ως εκ τούτου, τα δοκίμια – έρευνες προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως πρότυπα ή βιβλιογραφία, ενώ δεν μπορούν να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να τα παραδίδουν ως δική τους εργασία. Η χρησιμοποίηση αυτών των δοκιμίων – εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη, ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία για το γεγονός αυτό.
Η εταιρεία δίνει την δυνατότητα αγοράς πρότυπων δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ το κόστος των δοκιμίων αυτών καθορίζεται βάσει του αριθμού των σελίδων, την δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης και το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και την ολική επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που αυτή (υπαναχώρηση) έχει προηγηθεί. Ο τρόπος πληρωμής των δοκιμίων γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Σε περίπτωση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών πραγματοποιούνται μία έως τρείς ενδιάμεσες παραδόσεις πριν την καταβολή της δεύτερης δόσης, επομένως ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και προχωρά στην εξόφληση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το δοκίμιο. Στην περίπτωση που δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (εντός δύο ημερών) ώστε ο εκάστοτε συγγραφέας να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός δύο ημερών, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως εφόσον ισχύουν τα παραπάνω δεν γίνονται επιστροφές χρηματικών ποσών για οποιαδήποτε περίπτωση. Τέλος, τονίζουμε ξανά πως τα παραπάνω δοκίμια είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, έχουν την ιδιότητα να χρησιμοποιηθούν μόνο ως πρότυπα, βιβλιογραφία και αναφορές. Έτσι, στην περίπτωση που ο πελάτης τα χρησιμοποιήσει αυτούσια ως δικιά του εργασία αυτό αποτελεί λογοκλοπή.
Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η εταιρεία μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται σε διορθώσεις, εάν αυτές ζητηθούν εκπρόθεσμα.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται για οποιαδήποτε λόγο έκτος αν αναφέρονται στους παραπάνω όρους και μόνο στην περίπτωση υπαναχώρησης από την μεριά της εταιρίας.